Language:
אתר השש-בש הגדול בעולם

איך משחקים אייסי דוסי אמריקאי?

לפניך עמדת הפתיחה של ‘אייסי דוסי’, עם קוביות 1-2 לשם דוגמה:

acey deucey

כל 15 כלי המשחק מתחילים מחוץ ללוח השש-בש. כל שחקן מטיל קוביה אחת על מנת לקבוע, מי זורק ראשון. השחקן, שהוציא מספר גבוה יותר, מטיל את שתי הקוביות ופותח את המשחק. בתרשים שלמעלה, הלבן מזיז את כלי המשחק שלו כנגד כיוון השעון, לכיוון ה’בית’, שנמצא מימין למטה, בעוד שהאדום זז בכיוון הנגדי, עם כיוון השעון, ל’ביתו’ בצד ימין למעלה.שחקן מכניס את כלי המשחק אל הלוח, בהתאמה למספר המדויק עליו מורות הקוביות, שזרק. ברגע שיש לשחקן כלי משחק על גבי הלוח, הוא רשאי להתחיל להזיזם או להטיל את הקוביות בכדי להכניס כלי משחק נוספים אל הלוח.

כל שחקן מעונין, מן הסתם, להכניס את כל כלי המשחק, מוקדם ככל האפשר, בכדי שהיריב לא יגיע במהירות ויסגור נקודות מוצא ב’ביתו’, באופן שיחסום וימנע מכלי המשחק, הנותרים, להכנס למשחק. רצוי להכניס, לכל הפחות, חלק מן הכלים; לבנות חסימות ולשמור נקודות מוצא ב’בית’ היריב, בהן ניתן להשתמש כנקודות כניסה עבור שאר כלי המשחק, שטרם נכנסו.מאותה נקודה, משחקים לפי אותם חוקי שש-בש:

– שניים או יותר כלי משחק על נקודת מוצא, חוסמים אותה. – כלי משחק בודד יכול להאכל ולהשלח אחורנית על מנת להכנס מחדש. – יש לשחק על פי מספרי הקוביות שנזרקו, כמספרים נפרדים ואם ישנה אפשרות לשחק רק אחד מהמספרים, חובה לשחק קודם את המספר הגבוה מבין השניים. – אם הקוביות שנזרקו מורות על מספר זהה (דאבל), יש לשחק את המספר 4 פעמים. – כל כלי המשחק חייבים להכנס ל’בית’ שלהם, לפני שהשחקן יכול להתחיל להוציאם.

מכל מקום, יש במשחק שני מרכיבים, המבדילים אותו ממשחק שש-בש רגיל. האחד, בשלב הוצאת כלי המשחק והשני הינו תכונה מיוחדת בהטלת קוביות 1-2.

ההוצאה: ניתן להוציא כלי משחק, רק תוך שימוש במספרים המדויקים, של הקוביות שהוטלו. אם לדוגמה, הקוביות מראות 2-4, אפשר להוציא כלי משחק מנקודת המוצא 4 ואחד נוסף מנקודת המוצא 2. אם לא נותרו חיילים בנקודות אלו, אי אפשר להשתמש בסכום הקוביות ולהוציא חייל מנקודת המוצא 6, כמו כן אי אפשר להזיז חיילים מנקודות מוצא גבוהות אל נקודות מוצא נמוכות יותר, תוך שימוש ב 2-4.

הטלת 1-2: אם הטלת הקוביות מורה 1-2 וניתן ללכת גם 1 וגם 2, אזי יש לבצע את המהלך ואז לבחור כל דאבל בו חפצים, ללא צורך בהטלה חוזרת: לדוגמה 6-6. משחקים ארבע פעמים 6 ואז זוכים בהטלה ובמהלך נוסף. אם הקוביות מורות שנית 1-2, משחקים 1 ו-2, בוחרים שוב כל דאבל שרוצים וחוזר חלילה.

יש לזכור, שעל מנת לבחור דאבל, חייבים ללכת 1-2, דהיינו, שבמידה ואחד מהשניים חסום, ניתן לבצע את המהלך האפשרי ובכך מסתכם הענין. באופן דומה, אם בוחרים דאבל כמו 6-6, אך ניתן ללכת רק שלוש מתוך ארבעת השישיות, התור מסתיים ואין אפשרות להטיל את הקוביות בשנית.

אף כי הטלת 1-2, מחזקת באופן משמעותי את מרכיב המזל בגירסה זו של משחק שש-בש, עדין נדרשת מיומנות רבה, מאחר ויהיו משחקים רבים נוספים, בהם יחזרו כל 15 כלי המשחק.

לחצו כאן
לשחק שש-בש

מאמרי שש-בש נוספים:

לחצו כאן
לשחק שש-בש