Language:
אתר השש-בש הגדול בעולם

שש בש – מזל או הסתברות?

מאת מ. פיטרסן
יש כאלה הסבורים כי הצלחה במשחק שש בש היא שאלה של מזל בלבד, אך אם תבחן את המשחק מנקודת המבט המתמטית תגלה כי חלק גדול בו מורכב מחישוב הסתברויות.
אינך אמור להשאיר כלי חשוף, אך אם עליך לעשות זאת המטרה תהיה לאתר את המיקום בלוח שבו ההסתברות הנמוכה ביותר לכך שהיריב יכה בך.
לדוגמה: אם אני מכה אותך, עלי לוודא שאינני נמצא חשוף בנקודה בה תוכל להכות בי עם שבעה צעדים, משום שההסתברות הגבוהה ביותר לזריקת קוביות היא 7. תוכל לעשות זאת עם 6-1, 5-2 ו-4-3.
בדומה לכך, ישנם עוד הרבה כללים קבועים בנוגע לאופן שבו אתה מזיז את הכלים שלך בזריקות מסוימות. תוכל לעשות זאת באמצעות תרגול או על ידי ביקור בספרייה בה תוכל לקבל מגוון ספרים אודות שש בש ואודות הדרך לחישוב ההסתברות לזכייה בסכום נאה באתר “PLAY65”.
כמובן שתוכל להיות גם אחד מהשחקנים המבססים את משחקם על מזל טהור. מעטים מצליחים בדרך זו. רוב האנשים מפיקים את המרב מחישובי הסתברות.

לחצו כאן
לשחק שש-בש

מאמרי שש-בש נוספים:

לחצו כאן
לשחק שש-בש