Language:
אתר השש-בש הגדול בעולם

איך משחקים שש-בש?

מטרת המשחק

המטרה במשחק שש-בש היא שכל שחקן יעביר את כל כלי המשחק שלו ללוח הבית שלו ומשם יפנה אותם אל מחוץ ללוח. המנצח הוא אותו שחקן אשר פינה ראשון את כל אבני המשחק שלו מהלוח.

נקודת ההתחלה

1. סידור לוח שש בש

לוח שש-בש מורכב מ-24 משולשים עליהם מסדרים 30 אבני משחק בשני צבעים שונים, כאשר לכל שחקן 15 אבני משחק בצבע מסוים.סידור כלי המשחק על הלוח נעשה בנקודות 6, 8, 13 ו-24 :

על הנקודה ה-24 של כל אחד מהשחקנים מסדרים 2 כלי משחק, על הנקודה ה-13 מציבים חמישה כלים, על הנקודה ה-8 שלושה כלים ועל הנקודה ה-6 חמישה כלים.לפרטים נוספים לחץ על הלינק הבא: סידור לוח שש בש (לינק לכתבה בנושא).

2. מי משחק ראשון
משחק שש בש נפתח בזריקת קובייה בודדת. השחקן אשר זריקת הקובייה שלו הניבה תוצאה גבוהה יותר הוא הראשון להתחיל במשחק. אם מתקבלת אותה תוצאה, השחקנים ממשיכים לזרוק את הקובייה עד לקבלת תוצאות שונות.
נהוג כי השחקן הפותח משתמש בתוצאות הקוביות שהתקבלו בשלב הקודם, אלא שרוב האנשים המשחקים שש-בש לא ממלאים אחר חוק זה.

עם תום תורו של השחקן הפותח, השחקנים זורקים את הקוביות כל אחד בתורו.

תנועת כלי המשחק

תוצאת זריקת הקוביות קובעת את מספר הצעדים בהם השחקן יכול להזיז את אבני המשחק שלו. חשוב לציין כי לא ניתן להזיז את אבני המשחק אלא בתנועת קדימה, לעבר לוח הבית של אותו שחקן שמשחק. פירוש הדבר כי אבני המשחק בצבעים השונים תמיד נעים בכיוונים מנוגדים על לוח השש-בש.

– המספרים על כל אחת מהקוביות מייצגים מהלכי משחק נפרדים. למשל, שחקן שקיבל את התוצאה 4 ו-2, יכול לקדם אבן אחת בארבעה צעדים ואבן שנייה בשני צעדים. באותו אופן, ניתן לקדם אבן אחת ששה צעדים.

– שחקן יכול להזיז את אבני המשחק שלו לכל מקום פנוי בלוח (בו אין כל אבני משחק) או לכל מקום בו נמצאות אבני משחק השייכות לו או למקום בו יש אבן משחק בודדת של היריב. במלים אחרות – כל מקום ובו שני אבני משחק (או יותר) של היריב לא מאפשר הזזה של אבני משחק אליו.

– בהינתן דאבל (זריקת הקוביות הניבה תוצאה זהה בשתי הקוביות), שחקן יכול להזיז את כלי המשחק שלו פעמיים. לדוגמה: תוצאת זריקה של 2-2 מאפשרת תנועה של שני צעדים כפול ארבע בכל קומבינציה שהיא (הזזת אבן משחק אחת שמונה צעדים קדימה, הזזת שתי אבני משחק ארבעה צעדים כל אחת, הזזת אבן אחת ששה צעדים ושנייה שני צעדים וכן הלאה).

שחקן עם יותר דאבלים במשחק נהנה מסיכוי גדול יותר לנצח את המשחק.

לכידה/אכילה

אחד מהמצבים מהם יש להימנע במהלך משחק שש בש הוא קיומה של אבן משחק בודדת על אחת מנקודות המשחק על הלוח שכן זו מאפשרת לשחקן היריב לבצע לכידה (או אכילה) של אותה אבן. לכידה מתבצעת על ידי הנחת אבן משחק מצבע אחד על אבן משחק מצבע אחר ומביאה להוצאתה של האבן הלכודה אל מחוץ ללוח. כך, השחקן אשר אבן המשחק שלו הוצאה יכול להחזירה למשחק רק אם תוצאת הקוביות שלו מאפשרת כניסה למשחק מחדש. כלומר, אם יש לו 6-5 בקוביות רק אם אחד משני המקומות הללו פנויים מאבני היריב הוא יוכל להחזיר את האבן שלו ללוח ולהמשיך במשחק. אם שני המקומות תפוסים – הוא מאבד את תורו לטובת היריב.

קוביית הכפלה

קוביית ההכפלה היא קובייה ועליה המספרים 2, 4, 8, 16, 32 ו-64. קובייה זו משמשת להעלאת סכום ההשקעה במשחקי שש-בש, כמו גם טורנירים למיניהם.

כל שלב במשחק שש-בש מאפשר שימוש בקוביית ההכפלה. שחקן המרגיש שיש לו יתרון על יריבו במשחק יכול להציע הכפלה של סכום ההשקעה ע”י הצבת קוביית ההכפלה עם המספר 2 כלפי מעלה. היריב יכול לסרב להצעה ובכך למעשה להפסיד במשחק או לקבלה. שחקן אשר קבל את הצעת ההכפלה הופך לבעליה של קוביית ההכפלה והוא היחיד היכול להציע הכפלה בהמשך (הפעם ע”י הצבת קוביית ההכפלה עם הספרה 4 כלפי מעלה).

פינוי כלי המשחק

פינוי אבני המשחק מהלוח הוא השלב הסופי של כל משחק שש-בש. לשם תחילת פינוי אבני המשחק מהלוח כל 15 אבני המשחק של השחקן חייבות להיות בלוח הבית שלו, כאשר פינוי של כל אבן נעשה בהתאם לתוצאת הקוביות.

במהלך שלב זה ייתכן כי תוצאת הקוביות לא תאפשר פינוי של אבנים מהלוח. במקרה שכזה על השחקן לבצע מהלך משחק, כלומר להזיז את אבני המשחק בתוך לוח הבית שלו בהתאם לתוצאת הקוביות.

ניצחון במשחק שש-בש

המנצח במשחק הוא אותו שחקן המצליח לפנות ראשון את כל אבני המשחק שלו מהלוח.ניצחון רגיל במשחק שש-בש מתרחש כאשר שחקן אחד פינה את כל אבני המשחק שלו מהלוח, בעוד השחקן השני הספיק לפנות רק חלק מאבני המשחק שלו.

ניצחון כפול במשחק שש-בש, ניצחון מסוג “מרס”, מתרחש כאשר שחקן אחד פינה את כל אבני המשחק שלו מהלוח בעוד יריבו לא הספיק לפנות ולו אבן אחת מאבני המשחק שלו. במקרה שכזה המנצח זוכה בערך של פי 2 מהערך הראשוני של ההשקעה במשחק.

ניצחון משולש במשחק שש-בש, ניצחון מסוג “מרס תורכי”, מתרחש כאשר שחקן אחד פינה את כל אבני המשחק שלו מהלוח בעוד יריבו לא רק שלא הספיק לפנות ולו אבן אחת, אלא גם נותרו לו אבנים מחוץ ללוח הבית שלו (על לוח היריב או מחוץ ללוח).

לחצו כאן
לשחק שש-בש

מאמרי שש-בש נוספים:

לחצו כאן
לשחק שש-בש