Language:
אתר השש-בש הגדול בעולם

שש בש באינטרנט

על פי האמונה הרווחת נקודת הפתיחה של משחק ה- שש בש החלה באימפריה הפרסית או באירן, עירק וסוריה. המשחק שוחק בדרך כלל על שולחנות עץ בעזרת חלוקי אבן וקוביות מאבן או מעץ והיה די דומה לשאר המשחקים המצריים והפרסיים. בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, שש בש אינו משחק הימורים, אלא הוא משחק של אסטרטגיית לחימה. במקרים רבים הוא אף קשה כמעט כמו שחמט.
שש-בש היה מאז ומתמיד משחק פופולארי ביותר במזרח התיכון, אלא שהיום הוא בנקודת השיא שלו. למעשה, שש-בש החל לצבור פופולאריות מאז 1920, אז החל השימוש ב קוביית ההכפלה. מהר מאוד אחר כך החלו לצוץ ברחבי אמריקה מועדוני ששבש, כאשר בשנת 1970 שש-בש החלו לרוץ טורנירי שש-בש עם אפשרויות זכייה מתגמלות ביותר.פופולאריות המשחק ירדה מעט מאז אך עדיין ישנם מועדוני שש-בש רבים ואנשים רבים משחקים את המשחק, בעיקר באינטרנט. להלן מדגם קטן של חוקי שש-בש באינטרנט. שש-בש באינטרנט לא שונה מהשמחק הרגיל המשוחק אוף-ליין, למעט העובדה שבאינטרנט ניתן להכיר אלפי אנשים מכל העולם ואף לשחק שש-בש על כסף אמיתי. קיימות שתי דרכי משחק:

    1. פתיחת שולחן חדש בו השחקן הפותח קובע את החוקים ואת סכום ההשקעה הראשוני ומחכה לשחקנים שיצטרפו אליו.
    2. הצטרפות לשלוחן קיים.בשני המקרים המנצח הוא זה שמצליח לפנות ראשון את כלי המשחק שלו מהלוח. בהתחשב בחוקי המשחק, ניתן לבחור במשחק שש-בש יחיד או בסדרה של משחקי ששבש.

משחק שש-בש יחיד

כל משחק משוחק בנפרד כאשר המפסיד משלם למנצח את סכום ההשקעה הראשוני כפול ערך “קוביית ההכפלה”.

סדרה של משחקי שש-בש

בסדרת משחקי שש-בש קובעים מראש מספר משחקים בהם יש לנצח. השחקן אשר השיג את אותו מספר ניצחונות הוא המנצח של המשחק.

קוביית ההכפלה

משחק שש-בש משוחק על ערך מסוים (של נקודות או של כסף) שנקבע מראש בתחילת המשחק. במהלך המשחק, שחקן המרגיש כי יש לו יתרון על היריב, יכול להציע הכפלה של אותו ערך ראשוני על ידי שימוש בקוביית ההכפלה. אם השחקן השני מסרב להצעת ההכפלה, המשחק מסתיים והשחקן אשר הציע את ההכפלה זוכה בערך ההשקעה הראשוני. אם השחקן האחר מקבל את הצעת ההכפלה, ערך המשחק מוכפל ומעתה הוא היחיד היכול להציע הכפלה נוספת, כלומר – הוא הבעלים של קוביית ההכפלה. הצעת ההכפלה הראשונית נעשית על ידי הצבת קוביית ההכפלה עם המספר 2 כלפי מעלה, כאשר ההכפלה הבאה תיעשה על ידי הצבת קוביית ההכפלה עם המספר 4 כלפי מעלה. קוביית ההכפלה מכילה את המספרים הבאים: 2, 4, 8, 16, 32 ו-64. כלומר, ערך ההשקעה הראשונית במשחק יכול להגיע למקסימום של פי 64.

חשוב!

שים לב באיזה סוג משחק אתה בוחר לפני שתאשרו בחלון הקבלה. עם האישור לא ניתן לבצע כל שינוי בחוקי המשחק ובערך ההשקעה הראשוני שלו.

לחצו כאן
לשחק שש-בש

מאמרי שש-בש נוספים:

לחצו כאן
לשחק שש-בש