Language:
אתר השש-בש הגדול בעולם

איך משחקים שש-בש ב-Play65

!™Play65-אין דבר פשוט יותר מלהתחיל לשחק שש בש ב
באפשרותך להצטרף למשחק שש-בש קיים, לפתוח משחק חדש או לקחת חלק בטורנירים מרובי משתתפים.
:לשם בחירה באחת מצורות המשחק עקוב אחר ההוראות הבאות

לחץ לשחק שש-בש!

לחץ כאן לשחק שש-בש!

הצטרפות למשחק שש בש

הקלק פעמיים על הסמל של ™Play65 שמופיע על שולחן העבודה, והזן את פרטי הכניסה שלך לחשבון.
הקלק על כפתור” הצטרף” על מנת להצטרף למשחק שש בש פתוח.
לחץ על כפתור ה “V” בחלון של תנאי המשחק.
ברגע שאתה ושחקן שש בש אחר מולך תסכימו על תנאי המשחק יתחיל, המשחק ומסך הלוח יפתח.

פתיחת משחק שש-בש

הקלק על כפתור “פתח משחק חדש”
בחר משחק שש-בש יחיד או בסדרת משחקים של שש-בש.
קבע את תנאי המשחק המועדפים עליך.

  1. שחקנים אחרים בלובי של play65 יראו את המשחק שפתחת כשורה חדשה ברשימת המשחקים, יחד עם שם המשתמש שלך ולידו כפתור “הצטרף”.
  2. אתה תראה את המשחק שפתחת בשורה חדשה עם כפתור “עזוב” – לחץ על כפתור זה כדי לבטל את הצעתך למשחק שש-בש זה (ראה תמונה מס’ 1).
כאשר אחד השחקנים בוחר להצטרף למשחק שפתחת, יפתח חלון משא- ומתן.
לחץ על כפתור ה “V”- בחלון המו”מ.
ברגע ששניכם הסכמתם על תנאי המשחק המשחק יתחיל!

איך משחקים שש-בש?

משחק שש-בש מתחיל בקביעה מי מהשחקנים יתחיל לשחק.

תיבת פרטי השחקן שלך תמיד תופיע בצד שמאל בתחתית מסך המשחק. שם תראה את צבע כלי המשחק שלך.

בדוגמא אתה משחק בלבנים(ראה תמונה).

החץ אשר מופיע בתחתית הלוח מציין תור מי לשחק.
הזז את כלי המשחק שלך ע”י גרירה או הקלקה עליהם – כאשר מקליקים על כלי המשחק המערכת תזיז אותו לפי הערך העליון של הקוביות שזרקת. כדי לזוז לפי הערך הנמוך של הקוביות קודם, גרור את הכלי ליעדו הרצוי.
לאחר שסיימת את מהלכיך בתור יופיעו הכפתורים “סיים” ו“בטל מהלך אחרון” – הקלק על “סיים” כדי לאשר את מהלכיך לתור זה, או הקלק על “בטל מהלך אחרון” כדי לבטל מהלכים.
הקלק על “פרישה” אם ברצונך לפרוש מהמשחק.
זרוק את הקוביות שלך ע”י הקלקה על כפתור “זרוק קוביות” או ע”י שימוש בתכונת “זריקת קוביות אוטומטית” שסימונה יביא לזריקת הקוביות שלך אוטומטית בכל פעם שיגיע תורך לשחק.
לחץ על כפתור “הכפלה” במידה ואתה מחזיק ברשותך את קוביית ההכפלה וברצונך להכפיל את ההימור המקורי של המשחק.

הצטרפות לטורניר ששבש (טורנירים מסוג אירוע / “רשימה מתמלאת”)

לחץ על לשונית הטורניר.
הקלק על שורה ברשימת הטורנירים. כל שורה מייצגת למעשה טורניר ששבש אחר.

לאחר שסימנת שורה תוכל לראות מידע על הטורניר על ידי פתיחת חלון הטורניר.

לחץ על כפתור “פתח חלון טורנירים” כדי לראות את הפרטים של הטורניר .
הקלק על הפתור “הצטרף לטורניר” הטורניר כדי להצטרף אליו. (או שתוכל להקליק על “הרשם” בשלב 2).
כשהטורניר יחל לרוץ תופיע לך חלון הודעה, הקלק על כפתור “אישור”.