Language:
אתר השש-בש הגדול בעולם

מצבים במשחק שש-בש; לבנות או לאכול?

מאת ל.ה. מדסן

גם שחקן שש-בש וותיק ביותר מבצע שגיאות לפעמים. כך גם אני, כשעברתי על משחקי שש-בש באינטרנט קודמים שלי, גיליתי כמה שגיאות שקשורות בבחירה בין הזזה לאכילה במצבי ביניים במשחק. השגיאות הללו היו רבות מדי וגדולות מדי. לכן החלטתי לנתח חלק מהמצבים, יחד עם כמה מצבים שנלקחו ממקום אחר. שיחקתי בכל מצב כדי לקבל תחושה אודות המתרחש לבוא. המצבים הללו לא תמיד מהווים בעיה מיוחדת או קשה מדי; החלטתי על מצבי משחק שהיו בעלי הערך הלימודי הגבוה ביותר:

מצב 1a
מצב 1b
בשני המצבים המנוגדים הראשונים, לשחור הייתה אפשרות לפגוע או לבנות בית מתקדם. כאשר מתקבל הצירוף 5-4 בקוביות, הבית נמצא ימינה במיקום אחד, אך כאשר מתקבל 4-3 המצב הפוך: פגיעה היא מהלך שש-בש נכון מאוד. ההבדל בין משחק נכון לשגוי גדול מאוד, כ-0.07 בשני המקרים. מדוע ישנו הבדל גדול כל כך במה שנראה כמשחק זהה?
הדבר הראשון שיש להבין הוא שנקודה 20 הרבה יותר טובה כאן מנקודה 21. אם השחור משתמש בצירוף 4-3 שקיבל כדי לבנות בית ב-21, ואח”כ מסיבה כלשהי יכול היה להעביר בית זה לנקודה 20, הרווח יהיה 0.13. לדעתי, הסיבה להבדל הגדול כאן הוא בכך שנקודה 21 נראית חלשה הרבה יותר אם הלבן יצליח להקים את נקודה 5 שלו, ויש לו סיכוי טוב לעשות זאת בשלב כלשהו במשחק.
שנית, הערך של אכילה אינו גדול עד כדי כך, משום שהשחור לא איים עד עתה במתקפה. נניח שהשחור אוכל עם 5-4 ושהלבן נכנס בשקט מבלי לעשות משהו מיוחד, לדוגמה עם 6-4. כעת השחור מקווה לקבל ארבע כדי לסגור בית או לקבל מספר תקיפה טוב, ולמעשה המכה אינה נותנת לו הרבה, פרט ליתרון לא משמעותי כל כך במרוץ. כמו כן, אכילה תשאיר את השחור פגיע לכמה ג’וקרים 1-1, 2-2, 3-3 וכן כמה fly shots.
אם כך, מה שמתרחש בפועל הוא שאם השחור מסוגל ליצור נקודה מעולה, עליו לעשות זאת במקום להכות. נקודה 20 מתאימה לכך, נקודה 21 אינה מתאימה. הערך האסטרטגי של נקודה 20 גבוה מהערך הטקטי של המכה.

מצב 1c
מצב 1d
אם לשחור יש עמדת התקפה חזקה יותר, בדומה לתרשים 1c, כמובן שערך המכה יעלה בהרבה. כעת, היתרונות הטקטיים של המכה מעולים. הבחירה עדיין קרובה יחסית, כאשר המכה קצת יותר עדיפה בשל שיקולי קובייה; לדוגמה לשחור יש כנראה דאבל ראשוני טוב (ניחוש פראי) אם הלבן יבצע fan. אם השחור יסגור בית, יהיה קשה יותר למצוא קובייה מהירה.
עם זאת, הבעלות על נקודת המחיצה אינה מספיקה כדי לבצע אכילה נכונה עם 5-4. נקודת המחיצה אינה חזקה כמו נקודה 4, ולכן סביר למדי שהשחור ישחק מחיצה/20 24/20 בתרשים 1d.

מצב 2a
מצב 2b
שוב, השחור יכול לבחור אם יבצע נקודה או יכה. במצב 2a, המכה נראית לי כהפסד, אך למעשה האפשרויות קרובות מדי לשוויון בהשוואה ליצירת נקודה 5. לאחר ביצוע נקודה 5, השחור נמצא במקום שני באופן ברור ללא תלות בקוביות של הלבן, אך אכילה תפתח אפשרות לשינוי המצב אם הלבן יזרוק את אחד מ-15 המספרים החסרים שלו. השורה התחתונה היא שעל השחור לקבל החלטה בין שתי אפשרויות קרובות למדי.
אם, לעומת זאת, האלטרנטיבה למכה היא נקודה 4 החזקה פחות, בדומה למצב 2b, אפשרות המכה ברורה. שוב, מדובר באיכות של הנקודה הקובעת אם כדאי להכות. וההבדל בין יצירת נקודה 5 לנקודה 4 גדול ממה שנדמה לך: לאחר הזזה ב-2a, השחור יאבד שווי של כ-0.1 אם הוא אמור להחליק את נקודה 5 שלו לנקודה 4. אותו הדבר נכון למצב 2b, נקודה 5 טובה בכ-0.1 מאשר נקודה 4.

מצב 3a
מצב 3b
במצב 3a, על השחור לקבל החלטה דומה בין אכילה בין השדה הקיצוני של הלבן לבין יצירת נקודה 5 משלו. הדרך להכות כאן היא 23/14*. אין סיבה אמיתית להשאיר מכת חזרה נוספת ולסיבוכים כאשר לשחור ישנה עליונות ברורה, וכאשר הוא מקבל דאבל טוב. אם כך, הבחירה במצב 3a היא בין 23/14* לבין 11/5 8/5.
כנראה שהמכה תהיה טובה יותר בערך קטן, אולי 0.02 טובה יותר מאשר יצירת נקודה 5.
אם שחקני הגב של השחור היו מפוצלים קצת יותר, כמוצג במצב 3b, הרבה יותר נכון יהיה להצביע (בהשוואה למכה עם 24/15*). הסיבה לכך אינה משום שהמכה משאירה יותר אפשרויות חזרה מאשר 3a. הסיבה האמיתית לכך שהזזה עדיפה ב-3b מאשר ב-3a היא ששחקני הגב של השחור ממוקמים טוב יותר ולכן אין סיבה להזיז אותם. הם ממוקמים טוב יותר משום שהשחקן בנקודה 22 יכול לברוח ישירות עם 6.
כדי להבין עד כמה הגורם הזה חשוב, קח בחשבון שלאחר יצירת נקודה 5, לשחור יש יתרון של כמעט 0.1 ב-3b מאשר ב-3a, ואילו לאחר אכילה שני שני המצבים כמעט זהים עבורו. זו החשיבות של הפיצול הקטן הזה.
סיבה חשובה נוספת לכך שההזזה היא אפשרות שנייה וקרובה ב-3a ומהלך זוכה באופן ודאי ב-3b היא ששחקני הגב של הלבן מפוצלים. אם שניהם היו בנקודה 24, השחור לא היה מאיים בהתקפה בשלב מאוחר יותר, ואפשרות ההזזה הייתה מאבדת מערכה. למעשה, במצב זה אכילה תהיה הרבה יותר טובה הן ב-3a והן ב-3b.
לסיכום, אפשרות הזזה נכונה במצב 3b משום ש 1) היא יוצרת נקודה מעולה, 2) לשחור אין כמעט סיבה להזיז את שחקני הגב שלו, וכן 3) הפעולה מפעילה לחץ על הלבן להוציא זריקה טובה בקוביות או להימצא תחת התקפה. אם אחד מהתנאים הללו אינו נכון, מומלץ להכות.

מצב 3c
מצב 3d
מצבים 3c ו-3d ממחישים את העניין הקשור בשחקני הגב המפוצלים של הלבן. מצב 3c קל למדי, במיוחד כאשר ידוע מהו המהלך הנכון ב-3b. ההזזזה באמצעות 11/5 7/5 נכונה מאוד, משום שהשחור יכול ליצור נקודה טובה תוך איסוף השחקן בנקודת המחיצה שלו. עם זאת, אם השחקנים הלבנים לא היו מפוצלים, ההבדל היה גדול. אם ללבן היה כלי אחד אחורה כך שהיה תופס את מצב 3d, היה הרבה יותר נכון להכות (כ-0.07). ישנן פחות מכות החזרה וכבר לא ניתן לתקוף את הלבן בתוך לוח הבית של השחור, לאחר שהוא מגיע לנקודה 5 שלו. שווי ההזזה ב-3c הוא כ-0.61 אך ב-3d שוויה הוא 0.47 בלבד. ההפרש נובע מכלים עודפים והרבה קוביות מהירות בכמה מן הזריקות הבאות.

מצב 4a
מצב 4b
לעיתים סיטואציה מסוימת במשחק שש בש מאלצת אותך להכות או לספוג אכילה. מצבים 4a, 4b ו-4c ממחישים את העיקרון. במצב 4a, המהלך הטוב ביותר של השחור הוא ליצור את נקודה 5 שלו, 11/5 6/5. מהלך זה יוצר מיקום חזק ותוקפני ומסכן את הלבן באיבוד אכילה. במצב 4b, מצד שני, השחור מותקף מצד שלושה בתים של הלבן, וזה עושה את ההבדל הגדול ביותר. במצב זה עדיף להכות, והדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא 21/15 11/10 שיפור של כ-0.03 לעומת 11/5 6/5).

מצב 4c
מצב 4c נראה דומה, שוב השחור יותקף אם לא יכה. עם זאת, הפעם השיקולים הטקטיים שונים במקצת, וכנראה שקצת יותר עדיף להצביע. לדעתי, הסיבה לכך היא שישנו זעזוע גדול יותר במספרים המצביעים של הלבן ב-4b: 6-4 ו-6-2 יוצאים בצורה גרועה מהמחיצה, ואילו המספרים המתאימים 2-1 ו-4-1 ב-4c הרבה יותר טובים. אם כך, אם המכה עובדת, היא משיגה יתרון גדול יותר ב-4b מאשר ב-4c.

מצב 5a
מצב 5b
במצב 5a, על השחור לבחור מבין שתי אפשרויות קרובות. ישנו תמריץ להכות, משום שסביר שהשחור ייתקל בהתנגדות חזקה אם לא יכה כעת. מצד שני, אכילה תשאיר ללבן אפשרות שווה להכות בחזרה, דבר שעלול להתברר כקטלני. נקודה 5 חזקה, ולשחור יהיה משחק שווה לאחר שיצור אותה. השורה התחתונה היא שהזזה היא הדבר הנכון לעשות, עם יתרון צנוע של כ-0.02.
במצב 5b, השחור אינו פגיע כל כך לאחר שהוא נאכל, ודבר זה משנה את ההחלטה. כעת ללא ספק המכה היא האפשרות הנכונה (יתרון של כ-0.13). ניתן לראות זאת אם תשים לב לכך שהמצב לאחר ההזזה שווה סכום זהה פחות או יותר עבור השחור ב-5a וב-5b, אך לאחר המכה ב-5b המיקום הרבה יותר חזק מאשר ב-5a.

מצב 5c
מצב 5d
גם במצב 5c אכילה תהיה הצעד הנכון, אך מסיבה אחרת. המכה עדיין מסוכנת ותשאיר את השחור פגיע כמו במצב 5a, אך הפעם חלופת ההזזה אינה מבטיחה כל כך משום שהלבן נמצא על גבול היתרון. כמו כן, השחור נמצא כעת בעמדת המפסיד ויש לו תמריץ רב יותר לקחת סיכונים. במקרה בו הלבן “ירקוד”, הרווח גדול יותר ב-5c מאשר ב-5a.
ב-5d, אכילה היא צעד נכון עוד יותר מאשר 5c. משחק באמצעות הזזה אינו יעיל כל כך, ולשחור אין שחקן נוסף שעליו לדאוג לו, ולכן המכה היא מהלך טוב.

מצב 6a
מצב 6b
מעניין להשוות בין מצבים 6a ו-6b. השחור יכול להכות את הכלי הנמלט, או שיוכל ליצור נקודה בלוח הפנימי.
החלופה למכה היא ליצור את נקודה 5. אפשרות זו משאירה נקודה תקועה יותר, אך נקודה 5 חזקה הרבה יותר מאשר נקודה 4, וייתכנו אפשרויות להימלטות בשלב מאוחר יותר.
בכל בחירה, נראה שהעניין זהה בשני המצבים. אם ישנו הבדל, ייתכן שמכה טובה קצת יותר ב-6a וקצת פחות ב-6b, משום שהכלי קרוב יותר לבית ב-6a. למעשה, הדבר הפוך! ב-6a מומלץ להצביע, וב-6b מומלץ להכות. הסיבה לכך היא שהלבן נהנה מגיוון רב יותר ב-6b, ולכן ישנו רווח גדול יותר במכה. לקח לי זמן מה להבין זאת, והיה עלי לבצע ניתוח של זריקה אחר זריקה.
ב-6b, לאחר שהשחור מצביע, ללבן יש 22 אי דאבלים שקטים אשר יוצרים נקודה חדשה ושומרים את הכלי בנקודה 15. ב-6a, המספר המתאים של זריקות הוא 18 בלבד. בנוסף, ב-6b ללבן יש פחות סופר זריקות שאינן קיימות באותה המידה ב-6a, כלומר 63 ו-44. אם כך בסיכומו של דבר אם הלבן נעזב לנפשו, יש לו כמה זריקות נוספות וטובות ב-6b מאשר ב-6a. דבר זה מספיק כדי לעשות הבדל משמעותי. ב-6a תהיה זו שגיאה מסוימת להכות, וב-6b זו תהיה הבחירה המועדפת במקצת.
לי לפחות, קשה למצוא משחקים כמו אלה התלויים בעיקר בהיבטים מיידיים ומספריים של מצב.

מצב 6c
מצב 6d
במצב 6c השחור נמצא בעמדה טובה בהרבה מאשר ב-6a (ב-0.5) כאשר נקודה 4 קיימת והמיקום חלק יותר. נקודה 4 שנוצרה מעניקה הרבה יותר עוצמה למכה ולהזזה. ההשפעה נטו היא שכנראה עדיף עדיין להכות ביתרון קטן.
מצב 6d שונה במקצת. הכלי העודף בנקודה 8 הוא כעת בנקודה 7, והחלופה למכה היא ליצור את נקודה 4. פעולה זו הרבה יותר עדיפה, ליצור את נקודה 4, גם אם אינה חזקה כמו נקודה 5. בהשוואה ל-6a מכה חלשה יותר משום שקשה יותר ליצור נקודות לוח פנימי אחריה. לשחור אין עמדה כל כך טובה ליצור נקודות, ולכן עליו לעשות זאת כעת לאחר שהוא זרק קוביות הזזה טובות.
לסיכום, קשה לקבוע כלל אצבע לכל מצב, שאין לו הרבה חריגות. אם אתה בוחר בין להכות לבין להצביע, חשוב שתיקח בחשבון את:

    1) איכות הנקודה שתיווצר. לרוב זו צריכה להיות נקודה חזקה למדי, כמו 5 או 20, כדי שתקבל עדיפות על אכילה.
    2) הצורך להכות, כדי למנוע מהיריב לתקוף או כדי למנוע איומים אחרים (כגון יתרון).
    3) אם מהלך כולל שני דברים טובים, כגון בריחה תוך אכילה, או הצזזה תוך איסוף כלים, תהיה לכך עדיפות גבוהה.
    4) השלב שלאחר מכן. בכל סוג של מהלך, ייתכן שיהיה קל לבצע את הפעולות שלאחר מכן בתקיפה או ביצירת נקודות חדשות. מצב מוערם מזמין מהלך של יצירת נקודה, משום שקשה להשיג נקודות. יריב שנוטה ליצור פחות בתים עשוי לשחק מהלכים של יצירת נקודות, תוך תכנון התקפה לשלב מאוחר יותר.
    5) לעיתים, המהלך הנכון תלוי פשוט במספר הזריקות העוקבות של היריב. במקרים אחרים של החלטות קרובות, ייתכן שכדאי יהיה לבחון במבט ארוך ומעמיק כיצד מתבצעים מהלכים של זריקות מסוימות, ואם joker control עלול להוות בעיה.
לחצו כאן
לשחק שש-בש

מאמרי שש-בש נוספים:

לחצו כאן
לשחק שש-בש