Language:
אתר השש-בש הגדול בעולם

שש בש – האסטרטגיה המנצחת

מאת יקירם
על פי האסטרטגיה השכיחה במשחק שש-בש, יש להימלט תחילה מלוח הבית של היריב ולאחר מכן לחסום את היריב בלוח הבית שלך.

עם זאת, ברצוני להציע אסטרטגיה שונה במקצת. תחילה, עדיף לנסות ולמנוע מהיריב מלהימלט עם מספרים גבוהים כגון 6, גם במחיר של חשיפת כלים. האסטרטגיה יעילה, משום שכיום רוב השחקנים חושבים תחילה על הימלטות ורק לאחר מכן שוקלים את כל הדרישות האחרות.

לאחר שהצלחת למנוע מהיריב מלהימלט, הוא ייקלע לבעיה וישנה את האסטרטגיה שלו. לאחר מכן תוכל להתחיל לחפש נתיב מילוט מלוח הבית של היריב, גם אם המשמעות היא חשיפת הכלים שלך. היריב ינסה להכות בכלים שלך בכל מחיר, גם אם הדבר יפגע בביטחון שלו עצמו. הלחץ כתוצאה מחסימה יוביל את היריב לעשות שגיאות רבות.

לאחר שמילטת את הכלים שלך וכאשר היריב עדיין תקוע בטריטוריה שלך, בחן בזהירות את הכלים שלך. נסה למנוע מהיריב מלהכות בכלים שלך בכל שילוב אפשרי של מספרים (אלא אם אין ברירה). כשאתה מזיז את הכלים, נסה להשאיר מספר זוגי של כלים בכל נקודה, כדי לצמצם את הסיכוי למכה.

כידוע לכל, בשש בש לא כל התוכניות עובדות, ולעיתים יש לקוביות תוכניות משלהן. למרות זאת, יש עדיין פתרון.

נניח שאתה מנסה לחסום את היריב במחיר השארה של כלים רחוקים החשופים לפגיעה. המשחק עדיין לא אבוד. אם תכה יותר מפעמיים, נסה ליצור שני בתים בלוח הבית של היריב גם אם המשמעות היא יצירת הזדמנות למכה עבור היריב. בנקודה מסוימת, היריב ישאיר ככל הנראה כלים שיגדילו את הסיכויים שלך לפגיעה בהם ולהחזרתם אל לוח הבית שלך שאמור להיות כעת חזק.

עם זאת, זכור ששש בש כולל גם כמות גדולה של מזל. לעיתים, אנשים הם ברי מזל ואינם יודעים מה לעשות עם זה. אם שפר עליך מזלך, זו הדרך המושלמת לניצול המזל.

לחצו כאן
לשחק שש-בש

מאמרי שש-בש נוספים:

לחצו כאן
לשחק שש-בש