Language:
אתר השש-בש הגדול בעולם

קוביית ההכפלה במשחק שש-בש

משחק שש בש נערך על סכום מסוים לכל נקודה, כאשר הסכום נקבע על ידי השחקנים בתחילת המשחק. כל משחק שש בש מתחיל מנקודה אחת. במהלך המשחק, שחקן המשוכנע שיש לו יתרון בולט מול המתחרה רשאי להשתמש בקוביית ההכפלה ולהציע להכפיל את הסכום עליו משחקים. הצעת ההכפלה יכולה להיעשות אך ורק בתחילת התור, בטרם הטלת הקובייה.

השחקן השני, שלו הוצעה הכפלת סכום המשחק, רשאי לוותר, ובכך לסיים את המשחק ולהפסיד את הנקודה. לכן, השחקן נדרש לקבל את הצעת ההכפלה וכך המשחק ממשיך על סכום כפול. שחקן שמקבל את הצעת ההכפלה הופך להיות הבעלים של קוביית ההכפלה ורק הוא יכול להציע להכפיל בפעם הבאה, ולהכפיל בשנית את סכום המשחק.

שימוש רציף בקוביית ההכפלה נקרא הכפלה חוזרת. במידה והשחקן מסרב להכפלה חוזרת, הוא נדרש לשלם את סך הנקודות הנוכחי המייצג את הסכום שהיה מוכפל, לו התקבלה הצעת ההכפלה. במידה והשחקן מקבל את ההצעה, הוא נעשה הבעלים של הקובייה והור רשאי להכפיל בתורו, וכך הלאה. מספר ההכפלות החוזרות אינו מוגבל.

חוק ההכפלה

שש בש הוא המשחק היחיד בו משתמשים בקובייה בכדי להכפיל את ערך המשחק. משחק שש בש מוגדר על ידי מספר הנקודות אותו השחקן נדרש לצבור כדי לנצח במשחק. מספר הנקודות עבור משחק בודד תלוי בחוקים ובערך של קוביית ההכפלה.

קוביית ההכפלה נמצאת בצד הימני של השולחן כשהערך ההתחלתי שלה הוא 1. כשהקובייה משתתפת במשחק, לכל שחקן יש את האפשרות להתחיל את התור בהטלת הקובייה (כלומר מהלך סטנדרטי בשש בש) או בשימוש בקוביית ההכפלה.

מהרגע שההכפלה הוצעה, המתחרה יכול לבחור בין לקבל את ההצעה, כך שהמשחק יערך על 2 נקודות במקום על נקודה אחת, לבין דחיית ההצעה, כך שהוא מפסיד את המשחק והמתחרה זוכה בהכפלת הנקודות. במידה והצעת ההכפלה מתקבלת, הקובייה נעשית בבעלותו של המקבל, היא עוברת לצד שלו של השולחן, כאשרהערך הקובייה המוכפלת פונה כלפי מעלה. אחרי שהצעת ההכפלה הראשונה מתקבלת, ערך הקובייה יכול להיות 4, 8, 16, 32 או 64.

חוק קרופורד

חוק קרופורד, הקרוי על שם ממציאו ג’ון ר. קרופורד, קובע שכאשר למי מהשחקנים נדרשת רק נקודה אחת על מנת להשיג נצחון, על המתחרה נאסר להציע הכפלה במשחק הבא. משחק מסוג כזה, בו הכפלה היא בלתי אפשרית, נקרא משחק קרופורד.

מנקודת המבט המדעית, גם כשהכפלה הוכרזה והתקבלה על ידי השחקן הקרוב יותר לנצחון, היא תבוטל מאחר שבמצב כזה, תוספת של נקודה אחת או שתיים לא תהווה יתרון משמעותי עבורו. בנוסף לכך, השחקן הצפוי להפסיד עשוי להרוויח מההכפלה. חוק קרופורד מקובל במשחקי שש בש בכל העולם, כולל בטורנירי שש בש בינלאומיים.

לחצו כאן
לשחק שש-בש

מאמרי שש-בש נוספים:

לחצו כאן
לשחק שש-בש